DISAMATIC C3

Teraz każda odlewnia może posiadać swoją linię DISA

Published

“DISAMATIC dla każdego! ”

Ciągła pogoń za nowymi metodami mogącymi usprawnić skuteczność, poprawić produkcyjność, ulepszyć jakość odlewów i zwiększyć oszczędności, jednocześnie zdając sobie sprawę z kwestii środowiskowych, a także chcąc podnieść ogólne warunki pracy i zapewnić zatrudnienie odpowiedniej siły roboczej i odpowiednie zasoby – a to wszystko w tym samym czasie – jest dążeniem uniwersalnym. 

Bez względu na rozmiar odlewni, jej położenie i rynek, są to czynniki, odnoszące się do wszystkich zakładów, które ciągle starają się je optymalizować. 

Dzięki wprowadzeniu na globalny rynek linii DISAMATIC C3, DISA oferuje kompaktową, a także mocną i precyzyjną maszynę formierską z pionowym podziałem formy, odpowiednią do zwiększenia przewagi konkurencyjnej dla odlewni chcących produkować wyższej jakości odlewy przy niższych kosztach za kilogram. 

DISAMATIC C3 to system formowania z pionowym podziałem formy w wilgotnych masach klasycznych, przeznaczony do wytwarzania szerokiej gamy odlewów rdzeniowanych jak i bezrdzeniowych z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego oraz odlewów z innych stopów. Został on specjalnie opracowany jako narzędzie mające na celu wzmocnić przewagę konkurencyjną małych i średnich odlewni. Tym samym DISA postanowiła stawić czoła kluczowym problemom i wyzwaniom, a w szczególności: 

 1. Brakowi siły roboczej
  Nawet w przypadku odlewni znajdujących się w tak zwanych obszarach wzrostu, odpowiednia ilość siły roboczej jest trudna do pozyskania, co może mieć konsekwencje nie tylko dla tych obszarów, ale także dla światowego rynku towarów inżynieryjnych

 2. Brakowi środków, które można przeznaczyć na inwestycję
  O ile w przypadku dużych odlewni plany związane z inwestycjami są kwestią ciągłej innowacji, o tyle brak środków finansowych może stanowić o przetrwaniu wielu małych i średnich odlewni.

 3. Brakowi powtarzalności jakości odlewów
  Stosując procesy oparte na maszynach wstrząsowo-prasujących oraz formowanie ręczne, z których obecnie korzysta wiele małych i średnich odlewni, trudno jest utrzymać powtarzalną, wysoką jakość odlewów, a uzyskiwane przestawienia są bardzo duże. 

Będąc światowej klasy przedsiębiorstwem inżynieryjnym, celem DISA zawsze była optymalizacja, zarówno wydajności jak i produkcyjności, w odniesieniu do swoich technologii i linii formierskich. Nie jest tajemnicą, że DISA, jest znana jako przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania dla odlewni oczekujących zarówno wysokiej wydajności, jak i znacznej prędkości. Wprowadzenie maszyny DISAMATIC C3 wszystko zmienia.

Chociaż intensywne podążanie za trendami udowodniło, że wysoka skuteczność i wysoki poziom produkcji są cechami wspólnymi dla odlewnictwa, DISA musiała zmierzyć się z konkretnymi potrzebami i wymaganiami małych i średnich odlewni. W rezultacie DISA zmieniła swój punkt widzenia i weszła na nowy teren, by opracować i wdrożyć produkt przeznaczony i stworzony specjalnie dla tego segmentu rynku. 

Wynikiem jest system DISAMATIC C3 – znany również jako „DISAMATIC® dla każdego”. 

Teraz każda odlewnia może posiadać swoją linię DISA
System DISAMATIC C3 okazał się punktem zwrotnym dla licznych małych odlewni w Indiach i w Chinach, gdzie był uruchamiany i sprzedawany w pierwszej kolejności. Ta przystępna i korzystna cenowo, pionowa maszyna formierska, pozwoliła im zmienić proces produkcji z technologii formowania ręcznego oraz opartego na maszynach wstrząsowo-prasujących, na automatyczny proces formowania z pionowym podziałem formy, który pozwala na szybką produkcję odlewów o wysokiej integralności, charakteryzujących się niewielkimi przestawieniami oraz minimalnymi kosztami wykończenia. 

DISAMATIC C3 zawiera wiele wiodących rozwiązań technologicznych opracowanych przez DISA, dzięki czemu innowacje DISAMATIC® mają docelowo stać się dostępne dla odlewni każdego rozmiaru, wszędzie na świecie. To maszyna oparta na ponad 50-letnim doświadczeniu, a technologia formowania pionowego sprawdziła się już w ponad 1600 liniach sprzedanych dotychczas. 

W rezultacie DISAMATIC C3 to odpowiedź DISA na bezpośrednie starcie z wyzwaniami małych i średnich odlewni: 

Jeżeli chodzi o pozyskanie wystarczająco wykwalifikowanej siły roboczej, DISA stworzyła swoją nową maszynę formierską w oparciu o proste zasady, które pozwalają pracownikom z ogólnymi umiejętnościami na jej kompleksową obsługę i konserwację w środowisku pracy, które jest dla nich bezpieczne. Co więcej, system DISAMATIC C3 łączy w sobie osiem sposobów na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i bezpiecznego środowiska pracy, obejmując takie aspekty jak zmniejszenie wysiłku fizycznego oraz ryzyka wypadków, zwiększając bezpieczeństwo pracowników i pozwalając na bardziej cichą pracę maszyny i tym samym oferując środowisko pracy o większym komforcie. 

Co się tyczy ograniczonych zasobów na inwestycje w nowe technologie odlewnicze, DISAMATIC C3 ma zapewnić wysoką rentowność przy minimalnych nakładach inwestycyjnych przez długi okres eksploatacji, nawet w przypadkach, w których jego potencjał nie będzie w pełni wykorzystywany. Dodatkowo, ułatwiona obsługa innowacyjnych systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, pochodzących od innych, sprawdzonych rozwiązań DISA, oznacza dłuższy czas działania i jednoczesne niższe wymagania konserwacyjne. 

Walka toczona przez małe i średnie odlewnie, by oferować swoim klientom powtarzalną jakość odlewów może znaleźć swój finał dzięki automatycznemu procesowi formowania z pionowym podziałem, który zwiększa jakość powierzchni i dokładność formy. W rezultacie przyczyni się także do zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszy koszty przypadające na jedną formę. 

DISAMATIC C3 – rozwiązanie formowania z pionową powierzchnią podziału dla małych i średnich odlewni

Coś więcej niż tylko „maszyna”
Wyniki, które oferuje DISAMATIC C3 są imponujące: Po wprowadzeniu pionowej maszyny formierskiej klasy podstawowej, zawierającej zarówno automatyczny system przenośnika form, jak i automatyczną przystawkę do rdzeniowania stanowiących jej podstawowe wyposażenie, od stycznia 2016 w Indiach i od maja 2016 w Chinach sprzedano ponad 15 maszyn.

Obecna globalna ekspansja linii DISAMATIC C3 oparta jest na wiedzy DISA, którą udało się pozyskać z rynku w Chinach i w Indiach. To linia formierska, która odpowiada na zapotrzebowanie małych i średnich odlewni na całym świecie, zwiększając zarówno wydajność, jak i skuteczność, a także umożliwiając wszystkim nowoczesną produkcję wysokiej jakości odlewów. 

Przykładem może być Madras Engineering Industries Pt. Ltd. w Indiach, której prezes, Sriam Sivaram, widzi w DISAMATIC C3 coś więcej, niż zwykłą maszynę: 

„Na naszej drodze do założenia tej odlewni pojawiła się również kwestia wyboru technologii, która miała zapewnić, że nasz zakład będzie dobrze wyposażony. Skupiliśmy się na bezpieczeństwie pracowników oraz na środowisku, a także, oczywiście, na zdolności produkcyjnej naszej odlewni. DISA zaoferowała wiele rozwiązań wspomagających naszą nową linię, które wdrożyliśmy, w tym 1) linię automatycznego przenośnika form do wydłużenie czasu chłodzenia odlewów, 2) bęben wybijająco-chłodzący, oddzielający odlewy od masy formierskiej, a także schładzający i jednocześnie nawilżający masę oraz odlewy, 3) instalację stacji przerobu mas, najnowszą technologię z DISA w Danii, 4) kompleksowy system odpylania, który zapewnia, że atmosfera w naszej odlewni spełnia światowe standardy, a także 5) oczyszczarkę strumieniową, która zapewnia, że nasze odlewy są na najwyższym światowym poziomie”. 

Wdrażając DISAMATIC C3, DISA została doceniona za to, że jest w stanie zrozumieć potrzeby małych i średnich odlewni – zarówno teraz, jak i w przyszłości – oferując bezproblemowe rozwiązania w zakresie produkcji odlewów oraz oferując szczere, bezpośrednie doradztwo biorące pod uwagę potencjalne przyszłe plany rozwojowe. Podsumowując, niektóre z głównych zalet DISAMATIC C3 to:

 1. Prosty system, który może zostać wdrożony małym nakładem inwestycyjnym
 2. Prosta zasada działania i konserwacja
 3. Podniesiona jakość odlewów i zwiększona wydajność produkcyjna – przejście z systemu ręcznego na automatyczny
 4. Doskonały potencjał wejściowy
 5. Lokalne wsparcie, w tym doradztwo w zakresie technologii formowania pionowego, aby zmaksymalizować wydajność odlewni.