Jak uvést zařízení do provozu po delší odstávce výroby. Co dělat a na co dávat pozor.

Published

Proč věnovat zvýšenou pozornost při restartu zařízení po prodlouženém období odstávky

Pokud zařízení není používáno po delší dobu, může dojít k řadě věcí, které během restartu způsobí potíže. Zde je několik varovných příkladů:

 • pneumatické a hydraulické filtry a další části systému můžou být kontaminovány vodou;
 • pneumatické a hydraulické ventily se můžou držet v jedné poloze. To je vážná chyba u formovacího stroje, protože všechny ventily musí pracovat v určitém pořadí. Pokud tomu tak není, může se zastavit celý stroj;
 • AMC (Automatický dopravník forem), SBC (Synchronizovaný dopravník forem) a další pohyblivé pásy s mechanickými částmi můžou při delším přerušení výroby rezavět a přichytit se. Před řádným zahájením výroby se proto doporučuje suchý chod tohoto zařízení.
 • starý písek uvízlý uvnitř komory formovacího stroje a na deskách spodní a vrchní poloformy (u zařízení MATCH) je velmi běžný a může způsobit problémy s kvalitou. Ujistěte se provedením kontroly, že jsou průduchy ve formovací komoře čisté, pro správné provedení proto vyjměte přístupové desky komory;
 • písek vysychá, takže musí být připraven čerstvý, dle Vašeho rádného týdenního postupu spuštění;
 • u tryskacích strojů, můžou zkorodované broky, prach a abrazivo které zůstanou ve stroji, vytvořit pevné hroudy, které, pokud nebudou vyčištěny před opětovným spuštěním, můžou způsobit poškození stroje a představovat vážné zdravotní a bezpečnostní riziko.

Pokud bylo odstavení provedeno ve spěchu, (jednoduše vypnutím strojů), je pravděpodobné že k těmto problémům dojde. Proto bude zapotřebí ještě důslednější kontrola a vyčištění, například pro odstranění nalepeného písku.

Co zkontrolovat: formovací linky

Nejdůležitější ze všeho: zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní prvky pracují správně:

 • tlačítka nouzového zastavení,
 • světelné závory,
 • pojistné ventily na stlačený vzduch, atd.

Ujistěte se, že máte všechny nástroje, které potřebujete.

 • Zvažte rozsah prací v souvislosti s restartem: chcete znovu rozběhnout výrobu jako v pondělí ráno, nebo to vnímáte ve smyslu letní odstávky a příležitosti naplánovat větší opravy a vylepšení?
 • Projděte si úvodní a servisní kontrolní seznamy v manuálech Vašeho zařízení DISA. Zvažte rezervaci odborného specialistu DISA který Vás tímto provede a zkontroluje další oblasti.
 • Začněte na jednom konci linky a metodicky postupujte k druhému konci.
 • Začněte s kontrolou alespoň 2 dny před plánovaným zahájením výroby (nejlépe však mnohem dříve). Minimum dvou dnů je založeno na jednom dni pro kontrolu a jednom pro vyřešení jakýchkoliv problémů.

Kontaktujte nás ohledně bezpečného restartu

Kontaktujte nás ohledně bezpečného restartu

Váš Detaily

Co zkontrolovat: tryskací zařízení

Následující kontroly zahrnují nejdůležitější oblasti při opětovném zahájení výroby u tryskacího zařízení po delší výrobní odstávce. Podrobnější seznam a odborná doporučení získáte od týmu Wheelabrator.

 • zkontrolujte pohyb každého metacího kola pohybem rukou, měla by se otáčet snadno;
 • odstraňte kondenzát z pneumatických systémů a vyčistěte hadičky suchým stlačeným vzduchem;
 • zkontrolujte a v případě potřeby nastavte napnutí pasu na korečkovém výtahu;
 • zkontrolujte kvalitu abraziva, odstraňte všechny slepence;
 • zkontrolujte hladinu abraziva a podle potřeby ji doplňte;
 • vyzkoušejte všechny pohony při ručním provozu;
 • zkontrolujte PLC, zvláště kvůli ztrátě programů v případě vybitých baterií.

Kontaktujte Wheelabrator

Kontaktujte Wheelabrator

Váš Detaily